Flaskerud er en gård som har vært i slekta siden skogen ble rydda her for over 400 år siden.

Vi dyrker økologisk korn, hageblåbær og juletrær. I 2004 satt vi opp et hønehus for 7500 høner. I 2012 bygde vi om til frittgående med Landmeco aviar. På siden om fjellet kan du lese mer om skiføre, hytter og veien opp til Flaskerudsetra.

Tilbake til hovedsiden